Občanské sdružení Athinganoi, romská kultura, základní lidská práva

Občanské sdružení Athinganoi

Výraz athinganoi byl v daleké minulosti mezi starými Římany používán pro označení příslušníků romské menšiny. Stejný termín v současné době používá občanské sdružení Anthinganoi, které se zabývá pořádáním nejrůznějších akcí. Během Mezinárodního dne Romů například pomohla s organizací společných oslav, které vyvrcholily vystoupením skupiny Kmeťo band. Tato akce všechny návštěvníky zaujala zajímavým programem, který se skládal ze společenských a sportovních událostí. Prostory této organizace jsou rovněž každý všední den otevřeny široké věřejnosti, která může využít možnosti zapůjčení knižního titulu z jejich knihovny. Činnost občanského sdružení Athinganoi začíná v 10 hodin ráno a končí po 6 hodinách v 17:00. Pokud však nějakému návštěvníkovi výše uvedená otevírací doba nevyhovuje, může si po telefonu sjednat jiný termín. V rámci realizace projektu Romaverzitas, který je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, probíhají v prostorách pravidelně kurzy romského jazyka. Lidé se však samozřejmě mohou zůčastnit i výuky dalších cizích jazyků (např. angličtiny nebo němčiny). Pro snadnější pochopení probírané látky je možno si v knihovně spravované touto organizací zapůjčit odborné jazykové učebnice. Po vyplnění příslušné přihlášky se rovněž můžete zdarma zúčastnit kurzů práce na počítači, které jsou určeny pro naprosté začítečníky i pokročilejší uživatele.

Personální zastoupení

Hlavními koodrinátory celého projektu Athinganoi jsou Zdeněk Horváth a Michal Miko. Po vzájemné domluvě se výkonou ředitelkou stala Bc. Gabriela Hrabaňová.

Publikační činnost

Občanské sdružení Athinganoi rovněž pomohlo s vydáním knihy Romipen: Literaturouk moderní identitě, jejíž autorkou je Alena Scheinostová. Titul se zabývá vývojem romské literatury a svým rozsahem se jedná o první obsáhlé dílo řešící toto téma. Autorka se rovněž zabývá působením této literatury na další autory.